Principal » comerç algorítmic » Els millors indicadors per utilitzar amb RSI

Els millors indicadors per utilitzar amb RSI

comerç algorítmic : Els millors indicadors per utilitzar amb RSI

L’índex de força relativa (RSI) és un indicador d’impuls tècnic que compara els guanys de preus recents amb les pèrdues de preus recents. És utilitzat principalment per comerciants i analistes per indicar possibles condicions de sobrecompra o de venda en un mercat.

Com funciona la RSI?

Les lectures RSI oscil·len entre zero i 100, i les lectures superiors a 70 s’interpreten generalment com a indicacions de condicions de compravenda i les lectures inferiors a 30 que indiquen condicions de despesa de venda. Com que la RSI mesura la magnitud dels moviments de preus recents, és més propens a generar falses senyals després de canvis bruscos i importants del preu.

Generalment, a mesura que el preu d’un actiu puja, el RSI també augmentarà, perquè els guanys mitjans superaran les pèrdues mitjanes. Quan cau el preu de l’actiu, les pèrdues generalment superen els guanys i provoquen una caiguda de l’indicador.

Quins indicadors es poden utilitzar juntament amb la RSI?

Alguns dels millors indicadors tècnics a complementar amb l’índex de força relativa (RSI) són altres indicadors d’impuls, com la divergència de convergència mitjana mòbil (MACD) i les mitjanes mòbils.

Divergència de convergència mitjana en moviment (MACD)

Un altre indicador tècnic que es pot utilitzar conjuntament amb la RSI i que ajuda a confirmar la validesa de les indicacions RSI és un altre indicador de moment àmpliament utilitzat, el MACD. Aquest indicador calcula l’impuls d’una altra manera que la RSI, comparant les posicions relatives d’una mitjana mòbil a curt i llarg termini.

Els comerciants controlen principalment la MACD per detectar signes de desviació del preu. Si bé el preu pot continuar augmentant, amb la RSI mantenint les lectures de compravenda durant un cert temps, la MACD mostra divergència començant a disminuir a mesura que el preu continua avançant. Això proporciona una indicació addicional que confirma que un mercat pot estar arribant a un nivell en el qual està massa estès i, per tant, probable que es retrocedeixi en un futur proper.

Media creuada en moviment

Els creuaments mitjans mòbils també es poden utilitzar per confirmar les indicacions de RSI que un mercat està sobrecostat o sobrevendut. Com que l’RS s’utilitza sovint per obtenir una indicació precoç de possibles canvis de tendència, s’utilitzen mitjanes mòbils exponencials (EMAs) que responen més ràpidament als canvis de preus recents i a les transvàlides mitjanes mòbils relativament a curt termini, com els 5 creuaments EMA sobre els 10. EMA, és el més adequat per complementar l’ús de la RSI. Els 5 EMA que passen de dalt a baix dels 10 EMA són una indicació confirmant de les condicions de compravenda i de la possible inversió de tendència, mentre que un creuament a l’alça proporciona una indicació addicional que un mercat pot ser rebassat.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.
Recomanat
Deixa El Teu Comentari