Principal » corredors » Esborra el títol

Esborra el títol

corredors : Esborra el títol
Què és un títol clar?

Un títol clar és un títol sense cap tipus de fiança o imposta de creditors o altres parts i no planteja cap qüestió sobre la propietat legal. Per exemple, el propietari d’una casa amb un títol clar és l’únic propietari indiscutible i cap altra part pot presentar cap tipus de reclamació legal sobre la seva propietat. Un títol clar també s’anomena títol net, títol únic i títol lliure i clar.

Un títol clar és necessari perquè qualsevol operació immobiliària estableixi amb fermesa qui és el propietari de la propietat. Les empreses del títol han de fer una cerca a tots els títols per comprovar-hi reclamacions o fiances de qualsevol tipus contra ells abans que es puguin publicar. Les enquestes errònies i les infraccions de codi de construcció no resoltes són dos exemples de manques que poden fer que el títol sigui “brut”.

Com funciona un títol clar

Un títol clar ajuda a mostrar si hi ha responsabilitats financeres pendents relacionades amb la propietat. Un títol clar és necessari per demostrar que un propietari té dret a vendre la propietat. En cas contrari, es podrà disputar la venda d’un immoble si no es representa la propietat legal mitjançant un títol clar.

La presència de garanties pot crear un núvol al títol, que és quan una reclamació o un títol no publicat invaliden o deterioren el títol del propietari a la propietat. Per exemple, l’actual propietari pot deure encara els pagaments d’una hipoteca pendent o deu als contractistes per les obres de reforma que realitzessin la propietat. El títol no estaria clar, i el nou propietari es responsabilitzaria de resoldre aquestes garanties.

Un cop esborrat el títol, l'escriptura es pot registrar al nom dels propietaris. L’escriptura és el document legal que mostra qui és propietari d’un immoble. Si algú compra una casa, el títol ha de ser clar, després de la cerca del títol, abans que es pugui posar el nom del nou propietari. És important tenir en compte que una propietat es podria vendre mentre es mantinguin actius. La llei no exigeix ​​que es retiren les garanties abans de la venda d’un immoble. Tanmateix, el comprador no seria capaç d’obtenir una hipoteca o un préstec de capital patrimonial, ja que el banc investigaria i descobriria les garanties passades. Com a resultat, s'haurien de liquidar les garanties perquè passés el finançament.

Compres per emportar

  • Un títol clar és un títol sense cap tipus de fiança o imposta de creditors o altres parts i no planteja cap qüestió sobre la propietat legal.
  • La presència de garanties pot crear un núvol en el títol, és a dir, una reclamació o un títol no publicat invaliden o deterioren el títol del propietari a la propietat.
  • Es poden produir problemes relacionats amb el títol en situacions de separació, divorci i hereus no documentats adequadament.

Altres causes dels problemes del títol

Hi ha moltes raons per les quals una cerca de títol pot tornar a llistar el títol com a poc clar. El fet que algú viu actualment a una llar no vol dir que la casa hagi estat titular o adscrita a aquesta persona. Quan arribi el moment de vendre la casa, el comprador pot tenir problemes amb el títol, per la qual cosa no està clar qui sigui el propietari de la casa.

Hereus

Es poden produir complicacions, en particular, amb propietats més antigues en què els hereus d’un propietari anterior poden tenir alguna reclamació sobre la propietat immobiliària. Per exemple, un propietari anterior pot haver atorgat una part de la propietat a un hereu que mai va tenir un paper actiu com a propietari. Els seus drets com a propietaris parcials podrien haver transmès als seus descendents, que potser no coneixen la circumstància.

També poden aparèixer problemes sobre el títol si l’hereu de la propietat mai va presentar l’escriptura a l’oficina del secretari comarcal per transferir-ne la propietat. Quan l’hereu vagi a vendre la propietat, es produiran problemes sobre el títol ja que l’escriptura encara mostrarà al membre de la família que va cedir la propietat a l’hereu.

Frau

La possessió d’un títol clar també és important per evitar casos de frau. És possible que una acta falsa hagi pogut entrar al registre públic. Un defraudador pot intentar utilitzar una falsa acció per participar en la venda il·legal d'una propietat.

Separació o divorci

Els problemes del títol poden aparèixer en situacions en què una parella es va separar però mai va passar per processos de divorci. Si la parella posseís la casa de forma conjunta i una persona es mudés després de la separació, tots dos serien propietaris de la casa sense divorciar-se. Com a resultat, quan la persona que viu a la casa va a vendre la casa, es produirien problemes de títol ja que dues persones serien inscrites a l'escriptura.

Una confiança

Es pot haver transferit la propietat a un fideïcomís o a un altre organisme que tingui alguna reclamació legal sobre la propietat. És per això que es fan cerques de títols per identificar aquests problemes abans que un comprador potencial hagi compromès fons per adquirir una propietat.

Termes relacionats

Com entendre el núvol del títol Un núvol del títol és qualsevol document o gravat que pugui invalidar un títol a una propietat real o fer que el títol sigui dubtós. més Assegurança sobre el títol Títol d'assegurança que protegeix el titular de pèrdues o danys per motius de garantia, gravàcies o defectes en el títol o propietat real d'una propietat. més Exploració dels tipus de títols Un títol és un document que mostra la propietat legal sobre una propietat o bé. Un títol pot representar la propietat d’un bé real o físic o d’una propietat intangible. més Cerca de títols Definició Una cerca de títols és la recerca de registres públics per determinar la propietat legal d’una propietat i esbrinar quines reclamacions hi ha sobre la propietat. més Definició d'escriptura Una escriptura és un document legal signat que transfereix el títol d'un bé a un nou titular, atorgant-los el privilegi de propietat. més Escriptura de garantia especial Una escriptura de garantia especial és una escriptura en la qual el venedor d'una peça de propietat només garanteix els problemes o gravàcies en el títol de propietat que es va produir durant la seva propietat. És més comú amb béns immobles comercials. més Enllaços de socis
Recomanat
Deixa El Teu Comentari