Principal » corredors » Moltes maneres d'aconseguir la diversificació de carteres d'inversió

Moltes maneres d'aconseguir la diversificació de carteres d'inversió

corredors : Moltes maneres d'aconseguir la diversificació de carteres d'inversió

La diversificació és un terme familiar conegut per a la majoria dels inversors. En el sentit més general, es pot resumir amb aquesta frase: "No poseu tots els ous en una sola cistella". Tot i que aquest sentiment capta l’essència del problema, proporciona poca orientació sobre les implicacions pràctiques del paper que la diversificació té en la cartera d’un inversor i no ofereix una visió de com es crea realment una cartera diversificada. En aquest article, proporcionarem una visió general de la diversificació i us proporcionarem una visió detallada sobre com podeu fer que funcioni al vostre avantatge.

Què és la diversificació?

Aprofundint el concepte de diversificació, la idea és crear una cartera que inclogui múltiples inversions per reduir el risc. Considerem, per exemple, una inversió que consisteix només en accions emeses per una sola empresa. Si les accions de la companyia sofreixen una caiguda important, la vostra cartera mantindrà el màxim de la caiguda. Dividint la vostra inversió entre les accions de dues empreses diferents, podeu reduir el risc potencial per a la vostra cartera.

Una altra manera de reduir el risc de la vostra cartera és incloure bons i efectius. Com que els diners en efectiu s’utilitzen generalment com a reserva a curt termini, la majoria dels inversors desenvolupen una estratègia d’assignació d’actius per a les seves carteres basada principalment en l’ús d’accions i bons. Mai és una mala idea mantenir una part dels seus actius invertits en efectiu o en valors de curta durada del mercat monetari. Es pot utilitzar efectiu en cas d’emergència i els títols del mercat monetari a curt termini es poden liquidar a l’instant en cas que sorgeixi una oportunitat d’inversió o, en cas que els requisits habituals d’efectiu puguin augmentar i necessiteu vendre inversions per fer pagaments. Tingueu en compte que l’assignació i la diversificació d’actius són conceptes estretament vinculats; es crea una cartera diversificada mitjançant el procés d’assignació d’actius. Quan es creen una cartera que conté tant accions com bons, els inversors agressius poden inclinar-se cap a una combinació d’accions del 80 per cent i el 20 per cent de bons, mentre que els inversors conservadors poden preferir una borsa del 20 per cent al 80 per cent de bons.

Independentment de si sou agressiu o conservador, l’ús d’assignació d’actius per reduir el risc mitjançant la selecció d’un saldo d’accions i bons per a la vostra cartera és una forma fiable de crear una cartera diversificada. Alguns fons mutuos tenen com a objectiu tenir una combinació de valors que inclouen accions i bons per crear carteres "equilibrades" ja preparades. El saldo específic de les accions i les obligacions en una cartera determinada està dissenyat per crear una relació de risc-recompensa específica que ofereix l’oportunitat d’obtenir un determinat ritme de rendibilitat de la vostra inversió a canvi de la seva voluntat d’acceptar una certa quantitat de risc. En general, com més risc estigui disposat a assumir, més gran serà el rendiment potencial de la inversió.

Quines són les meves opcions?

Si sou una persona amb recursos limitats, o simplement preferiu escenaris d'inversió sense complicacions, podríeu escollir un fons mutualista equilibrat i invertir tots els vostres actius en el fons. Per a la majoria dels inversors, aquesta estratègia és massa simplista. Si bé una determinada barreja d’inversions pot ser adequada per a un fons d’educació universitària per a nens, aquesta combinació pot no ser una bona concordança per a objectius a llarg termini, com ara la jubilació o la planificació immobiliària. Així mateix, els inversors amb grans sumes de diners solen exigir estratègies dissenyades per fer front a necessitats més complexes, com minimitzar els impostos sobre les guanys de capital o generar fluxos d’ingressos fiables. A més, si bé invertir en un fons mutu únic proporciona diversificació entre les classes bàsiques d’actius d’accions, bons i efectius (els fons solen disposar d’una petita quantitat d’efectiu de la qual s’extreuen els honoraris), les oportunitats de diversificació van molt més enllà d’aquestes categories bàsiques.

Amb accions, els inversors poden triar un estil específic, com ara centrar-se en taps grans, mitjans o petits. En cadascuna d’aquestes àrees, les existències es classifiquen addicionalment com a valor o creixement. Els criteris addicionals de selecció inclouen triar entre estocs nacionals i estrangers. Les accions estrangeres també ofereixen subcategoritzacions que inclouen mercats desenvolupats i emergents. Les existències nacionals i estrangeres també estan disponibles en sectors específics, com la biotecnologia i la sanitat.

A més de la varietat d’opcions d’inversió en capital, els bons també ofereixen oportunitats de diversificació. Els inversors poden triar qüestions a llarg termini o a curt termini. També poden seleccionar bons municipals d’alt rendiment o alt rendiment. Una vegada més, la tolerància al risc i els requisits d’inversió personal condicionaran en gran mesura la selecció d’inversions.

Si bé les accions i les obligacions representen les eines tradicionals per a la construcció de cartera, diverses inversions alternatives ofereixen l'oportunitat de diversificar més. Les inversions immobiliàries, els fons de cobertura, l’art, els metalls preciosos i altres inversions ofereixen l’oportunitat d’invertir en vehicles que no necessàriament es mouen en paral·lel amb els mercats financers tradicionals. Aquestes inversions ofereixen un altre mètode per a la diversificació de la cartera.

Preocupació

Amb tantes inversions per triar, pot semblar que la diversificació seria fàcil d’aconseguir, però això només és parcialment cert. Els inversors encara necessiten prendre decisions sàvies. A més, és possible sobre-diversificar la vostra cartera, la qual cosa afectarà negativament els rendiments. Molts experts financers coincideixen que 20 accions són el nombre òptim per a una cartera de capitals diversificada. Tenint això en compte, comprar 50 accions individuals o quatre fons mutuals de gran capacitat pot causar més mal que bé.

El fet de tenir massa inversions a la vostra cartera no permet que cap de les inversions tingui cap impacte i una cartera excessivament diversificada (de vegades anomenada "diworsificació") sovint comença a comportar-se com un fons índex. En el cas de tenir uns quants fons mutus de gran capital, diversos fons comporten riscos addicionals de superposició de les participacions, així com una varietat de despeses, com ara comissions de saldo baixes i diferents proporcions de despeses, que es podrien haver evitat mitjançant un fons més acurat. selecció.

La línia de fons

Independentment dels vostres mitjans o mètodes, tingueu en compte que no hi ha un model de diversificació únic que respongui a les necessitats de tots els inversors. L’horitzó de temps personal, la tolerància al risc, els objectius d’inversió, els mitjans financers i el nivell d’experiència d’inversió tenen un paper important a l’hora de dictar el vostre mix d’inversions. Si esteu massa desbordats de les opcions o simplement preferiu delegar, hi ha molts professionals dels serveis financers disponibles per ajudar-vos. (Per a lectura relacionada, vegeu "La importància de la diversificació")

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.
Recomanat
Deixa El Teu Comentari