Principal » corredors » Punts negatius

Punts negatius

corredors : Punts negatius
Què és Punts Negatius

Els punts negatius són les bonificacions que els prestadors paguen als corredors d’immobles o als prestataris per les hipoteques. Aquest sistema permet a molts que no es podrien permetre la despesa de la liquidació de costos de tancament per assumir una compra d’habitatge. Tot i això, les hipoteques amb punts negatius solen tenir una taxa d’interès més elevada. L’expressió de punts negatius és com un percentatge de l’import principal. El principal és la suma de diners original i prestada.

ESCAPAR Punts negatius

Les bonificacions pagades a un corredor hipotecari, es coneixen com a primes de rentabilitat (YSP) i formen part de la compensació del corredor hipotecari. Quan la bonificació és un crèdit prestatari, es pot utilitzar per sufragar alguns costos de liquidació o de tancament. Aquest préstec utilitzant punts negatius es coneix com a hipoteca sense cap cost. L’import acreditat al prestatari no pot superar els costos de liquidació i no pot formar part del pagament inicial. Els punts negatius es poden utilitzar per cobrir alguns costos de tancament no recurrents, com ara comissions bancàries i de titularitat, però no es poden utilitzar per cobrir despeses recurrents, com ara impostos sobre interessos o béns immobles.

Els punts negatius proporcionen una forma perquè els prestataris amb pocs diners o sense diners per pagar els costos de liquidació obtinguin una hipoteca. Tanmateix, l’economia d’utilitzar punts negatius depèn de l’horitzó de temps del prestatari. Si el prestatari té intenció de mantenir la hipoteca durant un període curt, pot resultar econòmic evitar costos inicials a canvi d’un tipus d’interès relativament més alt. Si el prestatari té intenció de mantenir la hipoteca durant un període prolongat, és molt més econòmic pagar els costos de liquidació anticipada a canvi d’una taxa d’interès més baixa.

Exemple de Punts Negatius

L’aplicació de punts negatius a una hipoteca augmenta el tipus d’interès, però pot reduir els costos de tancament. Si un prestatari accepta un punt negatiu, el prestador podria augmentar el tipus d’interès en un 0, 25%, però concediria al prestatari l’1% del préstec com a crèdit contra els costos de tancament.

Per exemple, un prestatari busca un préstec hipotecari de 1.000.000 dòlars per comprar una casa. Una cotització per a un préstec amb un tipus d’interès del 5% i dos punts negatius produiria una rebaixa de 20.000 dòlars per aplicar als costos de tancament del préstec (1.000.000 x 2% = 20.000 dòlars).

L’estructura de préstec més tradicional per al mateix import de compra d’habitatges podria ser un préstec al 4% d’interès i un punt d’incentuació. Amb aquest préstec, hi ha un tipus d’interès més baix, però requereix que el prestatari pagui un pagament inicial de 10.000 dòlars.

És possible que alguns corredors hipotecaris no expliquin als consumidors la disponibilitat de préstecs puntuals. Aquests corredors poden estar més preocupats per la seva comissió sobre l’acord. Atès que, amb un préstec del 5%, el corredor marcarà la hipoteca i mantindria l’import dels punts negatius com a compensació per intermediar el préstec.

Termes relacionats

Compra de compra Una compra, també coneguda com a punts negatius, és un reemborsament pagat per un prestador a un prestatari o un corredor hipotecari, per a un préstec a casa, a canvi d’una taxa més elevada. més Hipoteca sense cap cost Una hipoteca sense cap cost és una situació de refinançament en la qual el prestador paga els costos de liquidació del préstec del prestatari i després extén un nou préstec hipotecari. més Comprensió del cost d’interès El cost d’interès fa referència a la quantitat acumulada d’interès que un prestatari paga sobre un préstec o un altre deute mentre queda pendent. En els préstecs hipotecaris de consum, aquest import ha d’incloure tots els punts pagats per reduir el tipus d’interès d’un préstec. més Premium de difusió de rendiment La prima de difusió del rendiment (YSP) és una comissió que rep un corredor hipotecari per vendre una taxa d’interès a un prestatari superior a la millor taxa que poden obtenir més Punts de descompte Els punts de descompte són un tipus d’interès prepagat que els prestataris hipotecaris poden compra que redueix la quantitat d’interès a pagar en els pagaments posteriors. més Costos de tancament Definició Els costos de tancament són les despeses, més enllà del cost de la propietat, que comporten compradors i venedors per finalitzar una transacció immobiliària. més Enllaços de socis
Recomanat
Deixa El Teu Comentari