Principal » comerç algorítmic » Informe de formulari curt

Informe de formulari curt

comerç algorítmic : Informe de formulari curt
DEFINICIÓ de l’informe de Forma Curta

Un informe de format curt és un resum breu d’una auditoria que s’ha realitzat en els estats financers d’una empresa. L’informe sol precedir el balanç resum o els estats financers de l’empresa quan els sol·licita una altra part. L'informe de forma curta consisteix sovint en dos paràgrafs. El primer descriu l’abast de l’auditoria, que fa referència a quins estats financers ha examinat l’auditor. En la segona secció es detallen les conclusions de l’auditoria, que afirma la opinió de l’auditor sobre si els estats financers de l’empresa són o no reals i exactes. Es pot utilitzar un formulari curt o conjuntament amb un formulari llarg més detallat o l’informe complet de l’auditor quan es demani més informació.

DESENVOLUPAMENT Informe de formulari curt

L’informe de format curt és una versió condensada de l’informe de formulari llarg, que proporciona informació addicional sobre l’activitat i l’opinió d’un auditor. Un informe de formulari curt consta normalment de només dos paràgrafs i inclou l'opinió oficial de l'auditor sobre els estats financers revisats. Un dels avantatges d’un informe de format curt és que estalvia diners, perquè l’auditor triga menys temps a preparar-se. Tot i això, la seva breu durada pot no ser suficient per proporcionar tota la informació desitjable si l’auditor emet qualsevol opinió que no sigui “no qualificada”. Una opinió no qualificada significa que l’auditor considera que els estats financers són exactes i compleixen els estàndards de comptabilitat generalment acceptats (GAAP) i altres requisits legals.

Una opinió qualificada significa que l’auditor considera que els estats financers són exactes, però hi havia alguns problemes. No és una factura neta de salut. Tanmateix, quan s’emet una opinió qualificada, no vol dir que el problema comprometi necessàriament l’exactitud de les dades comptables. Quan un problema és prou comú per comprometre la precisió de les dades comptables, l’auditor emet una renúncia o una opinió adversa.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Informe d'auditor L'informe de l'auditor conté l'opinió de l'auditor sobre si els estats financers d'una empresa compleixen els estàndards de comptabilitat. més Opinió qualificada Definició Una opinió qualificada d’un auditor indica que hi havia una limitació d’abast, un problema descobert a l’auditoria de les finances que no era general o una informació a peu de pàgina inadequada. més Opinió de l’auditor Definició Una certificació proporcionada per l’auditor independent dels registres financers d’una empresa que acompanya i opina als estats financers auditats. més Auditoria sense qualificar Una auditoria no qualificada és una auditoria completa que s'ha realitzat i investigat a fons. més Opinió sense qualificar Una opinió no qualificada és el judici d'un auditor independent que els registres i els estats financers d'una empresa es presenten de manera justa i adequada. més Definició de l'auditor Un auditor és una persona autoritzada a revisar i verificar l'exactitud dels registres comercials i assegurar el compliment de les lleis fiscals. més Enllaços de socis
Recomanat
Deixa El Teu Comentari