Principal » corredors » Quins són els requisits de fitxa del Nasdaq?

Quins són els requisits de fitxa del Nasdaq?

corredors : Quins són els requisits de fitxa del Nasdaq?

Les principals borses, com la Nasdaq, són clubs exclusius; la seva reputació recau en les empreses que comercialitzen. Com a tal, el Nasdaq no permetrà que cap empresa es pugui cotitzar en la seva borsa. Només es tenen en compte les empreses amb una història sòlida i una gestió de primera qualitat.

El Nasdaq té quatre conjunts de requisits de fitxa. Cada empresa ha de complir almenys un dels quatre conjunts de requisits, així com les normes principals per a totes les empreses.

Requisits de fitxa per a totes les empreses

  • Cada empresa ha de tenir un mínim de 1.250.000 accions negociades a la cotització a la cotització, excloent les que ocupin els oficials, els consellers o qualsevol propietari beneficiós de més del 10% de l'empresa.
  • A més, el preu de l’oferta regular en el moment de la cotització ha de ser de 4, 00 dòlars, i hi ha d’haver almenys tres fabricants de mercat per a les accions.
  • No obstant això, una empresa pot qualificar-se amb una alternativa de preu de tancament de 3, 00 o 2, 00 dòlars si l'empresa compleix diversos requisits.
  • Cada empresa cotitzant també ha de seguir les normes 4350, 4351 i 4360 de govern corporatiu de Nasdaq.
  • Les empreses també han de tenir almenys 450 accionistes de lot rodó (100 accions), 2.200 accionistes totals o 550 accionistes totals amb 1, 1 milions de volum de negociació mitjà durant els darrers 12 mesos.

Compres per emportar

  • Les principals borses, com la Nasdaq, són clubs exclusius; la seva reputació recau en les empreses que comercialitzen.
  • El Nasdaq té quatre conjunts de requisits de fitxa.
  • Cada empresa ha de complir almenys un dels quatre conjunts de requisits, així com les normes principals per a totes les empreses.
  • A més d’aquests requisits, les empreses han de complir tots els criteris sota almenys un dels següents estàndards.
  • Una empresa té quatre maneres de posar-se a la llista de Nasdaq, en funció dels fonaments fonamentals de la companyia.

A més d’aquests requisits, les empreses han de complir tots els criteris sota almenys un dels següents estàndards.

Estàndard núm. 1: Guanys

La companyia ha de tenir uns beneficis agregats abans de l’impost en els tres anys anteriors d’almenys 11 milions de dòlars, els dos anys anteriors d’almenys 2, 2 milions de dòlars, i cap any en els tres anys anteriors pot tenir una pèrdua neta.

Estàndard núm. 2: capitalització amb fluxos de caixa

La companyia ha de tenir un flux de caixa global mínim d’almenys 27, 5 milions de dòlars durant els tres últims exercicis fiscals, sense que hi hagi cap flux de caixa negatiu en cap d’aquests tres anys. A més, la capitalització borsària mitjana dels dotze mesos anteriors ha de ser almenys de 550 milions de dòlars, i els ingressos de l’exercici fiscal anterior han de ser de 110 milions de dòlars, com a mínim.

Estàndard núm. 3: capitalització amb ingressos

Les empreses es poden treure del requisit de fluxos de caixa de la segona norma si la seva capitalització mitjana de mercat durant els dotze últims mesos és d'almenys 850 milions de dòlars i els ingressos durant l'exercici anterior són almenys de 90 milions de dòlars.

Estàndard núm. 4: Actius amb patrimoni

Les empreses poden eliminar els requisits de fluxos d’efectiu i d’ingressos i disminuir els seus requisits de capitalització de màrqueting fins a 160 milions de dòlars si els seus actius totals sumen almenys 80 milions de dòlars i el patrimoni dels seus accionistes és d’almenys 55 milions de dòlars.

Una empresa té quatre maneres de posar-se a la llista de Nasdaq, en funció dels fonaments fonamentals de la companyia. Si una empresa no compleix certs criteris, com ara els ingressos d'explotació mínims, ha de fer-ho amb quantitats mínimes més grans en una altra àrea, com els ingressos. Això ajuda a millorar la qualitat de les empreses que cotitzen en borsa.

Després que una empresa es cotitzi al mercat, ha de mantenir uns estàndards específics per continuar negociant. L'incompliment de les especificacions establertes per la borsa comportarà la seva supressió. Caure per sota del preu mínim d’acció requerit, o la capitalització de mercat és un dels principals factors que han desencadenat la supressió. Els detalls exactes de la supressió depenen de l’intercanvi.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.
Recomanat
Deixa El Teu Comentari