Principal » corredors » Quin és millor: un multiplicador de capital alt o baix?

Quin és millor: un multiplicador de capital alt o baix?

corredors : Quin és millor: un multiplicador de capital alt o baix?

En general, els inversors busquen empreses amb un multiplicador de capital baix perquè això indica que la companyia utilitza més capital i menys deute per finançar la compra d’actius. Les empreses que tenen una elevada càrrega de deute podrien ser financerament arriscades. Això és particularment cert si l'empresa comença a experimentar dificultats per generar el flux de caixa de les activitats operatives (CFO) necessàries per amortitzar el deute i els costos de servei associats, com ara els interessos i les comissions.

Tanmateix, aquesta generalització no és vàlida per a totes les empreses. Hi pot haver moments en què un multiplicador d’equitats elevats reflecteix l’estratègia d’una empresa que la fa més rendible i li permet comprar actius a un cost inferior.

Compres per emportar

  • Un multiplicador d'equitats és una relació financera que mesura quant dels actius d'una empresa es financen amb el patrimoni dels accionistes.
  • Un multiplicador de patrimoni baix indica que una empresa utilitza més capital i menys deute per finançar la compra d’actius.
  • Generalment es considera que les empreses amb un multiplicador de recursos propis són inversions amb menys risc, ja que tenen una càrrega d'endeutament menor.
  • En alguns casos, però, un multiplicador d’equitats elevats reflecteix una estratègia comercial efectiva d’una empresa que li permet adquirir actius a un cost inferior.

Càlcul del multiplicador de capital de l'empresa

El multiplicador d’equitats és una relació que mesura el palanquejament financer d’una empresa, que és la quantitat de diners que l’empresa ha prestat per finançar la compra d’actius. Aquesta és la fórmula per calcular el multiplicador de capital de l'empresa:

Multiplicador d’equitats = Total actius / Total capital dels accionistes

El multiplicador de capital es calcula dividint els actius totals de la companyia pel patrimoni total dels seus accionistes (també conegut com el patrimoni dels accionistes).

Un multiplicador de capital inferior indica que una empresa té un palanquejament financer inferior. En general, és millor tenir un multiplicador de capital baix perquè això significa que una empresa no incorre en un deute excessiu per finançar els seus actius. En canvi, l’empresa emet accions per finançar la compra d’actius que necessita per operar el seu negoci i millorar els seus fluxos d’efectiu.

Quan es valoren múltiples empreses com a inversions potencials, els inversors poden utilitzar el multiplicador d’equitats per comparar empreses del mateix sector o per comparar una empresa específica amb l’estàndard de la indústria.

Exemple d’un multiplicador d’equitats

Suposem que l’empresa ABC té un patrimoni total de 10 milions de dòlars i un patrimoni net dels accionistes de 2 milions de dòlars. El seu multiplicador de capital és de 5 (10 milions de dòlars: 2 milions de dòlars). Això significa que l’empresa ABC utilitza el capital per finançar el 20% dels seus actius i el 80% restant es finança amb deutes.

D’altra banda, l’empresa DEF, que es troba en el mateix sector que l’empresa ABC, té uns actius totals de 20 milions de dòlars i un patrimoni net dels accionistes de 10 milions de dòlars. El seu multiplicador de capital és de 2 (20 milions de dòlars: 10 milions de dòlars). Això significa que l'empresa DEF utilitza el capital per finançar el 50% dels seus actius i la meitat restant es finança amb deutes.

L’empresa ABC té un multiplicador de capital més elevat que l’empresa DEF, indicant que ABC utilitza més deute per finançar les seves compres d’actius. Es prefereix un multiplicador de capital inferior perquè indica que la companyia assumeix menys deutes per comprar actius. En aquest cas, l’empresa DEF és preferida per l’empresa ABC perquè no deu tant diners i, per tant, té menys risc.

Consideracions especials

Per a algunes empreses, un multiplicador d’equitats elevat no sempre equival al major risc d’inversió. Un alt ús del deute pot formar part d’una estratègia comercial eficaç que permeti a l’empresa adquirir actius a un cost inferior. Aquest és el cas si l’empresa troba que és més barat incórrer en deute com a mètode de finançament en comparació amb l’emissió d’accions.

Si l'empresa ha utilitzat efectivament els seus actius i està mostrant un benefici prou elevat per donar servei al seu deute, incorporar deute pot ser una estratègia positiva. Tanmateix, aquesta estratègia exposa la companyia al risc d’una caiguda inesperada dels beneficis, cosa que podria dificultar l’amortització del deute de la companyia.

A més, un multiplicador de capital baix no sempre és un indicador positiu per a una empresa. En alguns casos, pot significar que l'empresa no és capaç de trobar prestadors disposats a prestar-li diners. Un multiplicador de capital baix també podria indicar que les perspectives de creixement d'una empresa són baixes, ja que el seu palanquejament financer és baix.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.
Recomanat
Deixa El Teu Comentari