Principal » pressupost i estalvi » Per què compren els inversors valors de renda fixa?

Per què compren els inversors valors de renda fixa?

pressupost i estalvi : Per què compren els inversors valors de renda fixa?

Els títols de renda fixa s’utilitzen habitualment per diversificar la cartera d’un inversor, ja que redueixen el risc global d’assignació d’actius o d’estratègia d’inversió ponderada molt al mercat borsari. Els valors de renda fixa, com ara bons corporatius, bons governamentals, accions preferents de la companyia i certificats de dipòsit (CD) són més estables que les participacions netes. Els inversors solen confiar més en aquesta classe d’actius durant els moments de crisi econòmica o quan l’objectiu del compte d’inversions és l’objectiu constant de la renda.

Avantatges per invertir en valors de renda fixa

Tot i que els títols de renda fixa no ofereixen un gran potencial per obtenir un rendiment a l’alça a través de l’apreciació de capital o l’oportunitat d’excedir a la inflació, la inversió d’ingressos a través de valors fixos ofereix alguns avantatges únics sobre la inversió en creixement mitjançant accions.

Estabilitat del director

Un dels avantatges d’invertir en valors de renda fixa és la tranquil·litat que prové d’un saldo estable de la cartera i de la preservació del capital. Per definició, els títols de renda fixa es requereixen per reemborsar l’import original de la inversió, conegut com a saldo principal, íntegrament en una data determinada en el futur o per increments repartits durant la durada de la inversió.

Quan els títols de renda fixa tenen una elevada qualificació, com és el cas de les obligacions governamentals nord-americanes, hi ha un risc mínim que l’entitat que ofereix la seguretat de renda fixa no pugui pagar els inversors íntegrament quan la inversió arribi a venciment. De la mateixa manera, les institucions financeres que ofereixen CDs tenen el suport d’agències d’assegurances de dipòsit que protegeixen els dipòsits dels clients en cas que una entitat bancària o una unió de crèdit entrin en fallida. Això redueix o elimina la preocupació que tenen els inversors sobre les fluctuacions de la cartera en el temps i el potencial de no complir l'objectiu del compte d'inversió a causa de la volatilitat del mercat.

Genera un flux d’ingressos estables

A més del benefici de la valorització del capital, els títols de renda fixa proporcionen als inversors un flux constant d’ingressos generats a partir del saldo de la cartera. Els bons, les accions preferides i els CD paguen tots els inversors de dividends i interessos constants, creant un flux de diners constant als inversors. Els tipus d’interès fix i de dividend s’estableixen a l’hora d’emetre la garantia i es garanteixen aquests pagaments sempre que l’entitat emissora no es faci per defecte.

Les obligacions governamentals federals són les que tenen menys probabilitats de morir dels pagaments d’interessos i dividends, mentre que les obligacions corporatives amb qualificacions més baixes de l’agència de crèdit tenen un risc més per defecte per als inversors. Aquesta característica dels títols de renda fixa és especialment atractiva per a inversors propers o en jubilació que rebin pocs o cap ingrés d’altres fonts.

Reclamació de prioritat superior als actius

Els inversors de renda fixa també es beneficien de la seva posició en l'estructura de capital d'una entitat, emetent tant inversions de capital com de deute. Els inversors en bons d'una empresa tenen una prioritat més gran que els accionistes habituals i preferits de la mateixa corporació en cas que la companyia declari fallida o sigui liquidada.

Els titulars d’obligacions, doncs, tenen més probabilitats de reemborsar la seva inversió principal quan es distribueixin actius durant un esdeveniment de liquidació.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.
Recomanat
Deixa El Teu Comentari