Principal » comerç algorítmic » Escriptura de concessió

Escriptura de concessió

comerç algorítmic : Escriptura de concessió
Què és una actuació de subvenció?

Una escriptura de concessió és un document legal utilitzat per transferir la propietat de béns immobles. L’atorgant és la persona que transfereix la propietat, i cada concedent ha de signar l’escriptura. Una escriptura de subvenció conté el nom de la persona o entitat que transfereix la propietat (el cedent); la descripció legal de la propietat transferida (és a dir, número de lot, número de tram, ciutat, comtat i estat); i el nom de la persona o entitat a la qual s’està transferint la propietat (l’adjudicatari). L’escriptura de subvenció demostra que el títol no s’ha atorgat ja a una altra persona.

Compres per emportar

  • Una escriptura de concessió és un document legal utilitzat per transferir la propietat de béns immobles i demostrar que el títol no ha estat atorgat a una altra persona.
  • Una escriptura de subvenció conté el nom de la persona o entitat que transfereix la propietat i una descripció completa de les dades de la propietat, com ara el número de lot, el número de tram i la ciutat i l'estat.
  • Un notari sol ser testimoni de la signatura real d’una escriptura de subvenció.

Comprensió d'una escriptura de subvenció

L’escriptura de la concessió és una prova escrita que una persona té una propietat. L’escriptura de la concessió també proporciona garanties de títol al nou propietari: una assegurança que el títol de la propietat està exempta de reclams o garanties i que el nou propietari té dret a vendre o transferir la propietat a un altre.

Hi ha nombrosos tipus de subvencions en funció de qui transfereixi la propietat a qui. Per exemple, una escriptura de concessió de transferència interpousal s'utilitza per transferir la propietat de béns immobles d'un cònjuge a un altre (sovint durant un divorci). La propietat immobiliària està formada per terrenys i qualsevol propietat adherida directament a ella (com ara edificis, estanys, canals, carreteres i maquinària) i també pot comportar el dret d’utilitzar, controlar i disposar del terreny.

Els béns que es transfereixen amb una escriptura de concessió no han de ser reavaluats a efectes fiscals. Un notari sol ser testimoni de la signatura real d’una escriptura de subvenció, i l’adjudicatari sol pagar una petita quota per registrar l’escriptura amb el govern del comtat.

Consideracions especials per a escriptures de subvenció

Els immobles, inclosos els béns immobles, sovint es descriuen com una classe d’actius juntament amb accions, bons, efectius i inversions alternatives com el capital privat i el capital de risc. Les escriptures d'ajut sovint ajuden a la transferència de béns immobles d'un propietari a un altre.

Les vendes immobiliàries són úniques perquè l’entorn natural i l’àrea geogràfica immediata de propietats repercuteixen significativament en els preus. Per exemple, els valors immobiliaris residencials es veuen afectats per factors locals com la taxa d’ocupació de l’àrea, l’economia, les taxes de criminalitat, les instal·lacions de transport, la qualitat de les escoles i altres serveis municipals, juntament amb els impostos sobre la propietat.

En els béns immobles comercials, que sovint són més valuosos per metre quadrat que els immobles residencials, aquests factors també són rellevants, tot i que menys. Els béns immobles de lloguer comercial estan més estrictament regulats que els béns immobles residencials i existeixen regulacions específiques entre països, estats i fins i tot ciutats i comarques. Les regulacions de zonificació poden afegir una capa més de complexitat a les inversions immobiliàries comercials juntament amb el risc de la facturació de l’arrendatari.

Els interessats poden invertir directament en béns immobles (on entrarien en joc escriptures de subvencions) o indirectament comprant accions en trusts d’inversió immobiliària (REITs) o en valors garantits per hipoteca (MBS).

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Què és una actuació de garantia? Una escriptura de garantia és una transferència de títol en què el venedor es compromet al comprador que la propietat és propietat lliure i lliure de totes les garanties. més Definició d'escriptura Una escriptura és un document legal signat que transfereix el títol d'un bé a un nou titular, atorgant-los el privilegi de propietat. més Certificat de títol: què heu de saber Un certificat de títol és un document emès per l'estat o municipal que identifica el propietari o propietaris de béns personals o reals. Un certificat de títol proporciona proves documentals del dret de propietat principalment per a béns immobles. més Escriptura de garantia especial Una escriptura de garantia especial és una escriptura en la qual el venedor d'una peça de propietat només garanteix els problemes o gravàcies en el títol de propietat que es va produir durant la seva propietat. És més comú amb béns immobles comercials. més Atorgant Un destinatari és el destinatari d’una subvenció, beca o algun tipus de propietat. En béns immobles, l’adjudicatari és qui pren el títol d’una propietat adquirida. més Acta de Quitclaim Una escriptura de quitclaim allibera l'interès d'una persona en una propietat sense fer constar la naturalesa de l'interès o dels drets de la persona i sense cap garantia de propietat. més Enllaços de socis
Recomanat
Deixa El Teu Comentari