Principal » corredors » Títol de cerca

Títol de cerca

corredors : Títol de cerca
Què és una cerca de títol?

Una cerca de títol és un examen dels registres públics per determinar i confirmar la propietat legal d’una propietat i esbrinar quines reclamacions o garanties hi ha sobre la propietat. Es necessita un títol net perquè qualsevol transacció immobiliària passi correctament.

Com funcionen les cerques de títols

La cerca de títols la sol realitzar una empresa de propietat o un advocat, sovint en nom d’un potencial comprador que pugui estar interessat en fer una oferta sobre la propietat. El procés també pot ser iniciat per un prestador o una altra entitat que vulgui verificar la propietat de la propietat i determinar quines reclamacions o sentències sobre la propietat hi pot haver abans d’aprovar un préstec o un altre crèdit que utilitzi aquesta propietat com a garantia.

Quan realitzi una cerca de títol, l’advocat o empresa de títols realitzarà investigacions mitjançant registres públics i documents legals per identificar el propietari adjudicatari, les garanties o altres sentències sobre la propietat, els préstecs sobre la propietat i els impostos sobre la propietat deguts.

Tot i que és possible que un possible comprador o un altre individu realitzi una cerca de títol pel seu compte, això no és recomanable. Els documents legals poden ser confusos i navegar pels registres al jutjat pot ser un procés complicat. Seria fàcil per a una persona sense experiència passar per alt alguna cosa important.

Compres per emportar

  • Una cerca de títol és el procés pel qual s'avalua la propietat i les reclamacions sobre un immoble abans de produir-se una transacció.
  • Perquè es produeixi la majoria de transaccions immobiliàries, el seu títol ha de ser net (és a dir, lliure de garanties, deutes impositives o altres reclamacions).
  • L'assegurança de títol sovint es compra per protegir-se contra una pèrdua financera que es pot produir si es troba que un títol té problemes.

Problemes descoberts a la cerca de títols

Abans de tancar un acord sobre la compra d’una casa, el seu advocat o una empresa de títols cercarà registres públics sobre la propietat de l’immoble. Un cop finalitzi la cerca, rebràs un informe preliminar sobre el títol. Si hi ha problemes o problemes amb el títol, podeu indicar-los al venedor. En funció de la naturalesa exacta del problema, podeu decidir si voleu passar amb la compra de l’immoble. Probablement voldreu incloure el vostre advocat i agent immobiliari en aquestes discussions. Els problemes descoberts mitjançant una cerca de títol poden fer que la gamma sigui menor o significativa. Alguns problemes es poden solucionar fàcilment, mentre que d’altres poden trigar tant que posen en perill el vostre compromís de préstec.

Fins i tot una empresa o professional experimentat en la recerca de títols pot trobar alguna cosa a faltar, o hi pot haver un error de documentació que faci passar per alt un document. Es poden produir errors i aquests errors poden costar-se si més endavant descobreix que hi ha un problema amb la propietat un cop hàgiu finalitzat la compra. Per aquesta raó, els compradors solen adquirir una assegurança de títol que us pot protegir a vosaltres i al vostre prestador hipotecari de la pèrdua financera si es produeix un problema amb el títol durant o després de la venda.

Com funciona l'assegurança del títol

És necessari un títol clar en qualsevol transacció immobiliària. Les empreses del títol han de fer una cerca sobre tots els títols per tal de comprovar les reclamacions o garanties de qualsevol tipus contra ells abans que es puguin publicar. Una cerca de títol és un examen dels registres públics per determinar i confirmar la propietat legal d’una propietat i per esbrinar si hi ha reclamacions sobre la propietat. Les enquestes errònies i les infraccions de codi de construcció no resoltes són dos exemples de manques que poden fer que el títol sigui “brut”.

L’assegurança de títol protegeix tant els propietaris de béns immobles com els prestadors de pèrdues o danys que es produeixen per propietats, gravàmens o defectes en el títol o propietat real d’una propietat. A diferència de l’assegurança tradicional, que protegeix contra futurs esdeveniments, l’assegurança de títol protegeix de reclamacions d’esdeveniments passats.

La pòlissa d'assegurança del títol bàsic del propietari generalment cobreix els següents riscos:

  • Propietat d’una altra part
  • Signatures incorrectes als documents, així com falses i fraus relacionats amb els títols
  • Gravació defectuosa (registres defectuosos o conservació de registres)
  • Convenis restrictius (termes que redueixen el valor o el gaudi), com ara servituds no registrades
  • Cessions o sentències contra béns, com ara plets pendents o fiances

En lloc de l’assegurança del títol, algunes transaccions privades poden comportar una garantia de títol, que és una garantia d’un venedor per a un comprador que el venedor té dret a transferir la propietat i ningú més té drets sobre la propietat.

Termes relacionats

L'assegurança de títols d'assegurança intel·lectual protegeix al titular de pèrdues o danys per motius de garantia, gravacions o defectes en el títol o propietat real d'una propietat. més Títol clar Un títol clar és un títol sense cap tipus de deteriorament, fiança o gravamen d'altres parts i no suposa cap qüestió sobre la propietat legal. més Certificat de títol: què heu de saber Un certificat de títol és un document emès per l'estat o municipal que identifica el propietari o propietaris de béns personals o reals. Un certificat de títol proporciona proves documentals del dret de propietat principalment per a béns immobles. més Comprendre el núvol del títol Un núvol del títol és qualsevol document o gravat que pugui invalidar un títol a una propietat real o fer que el títol sigui dubtós. més Escriptura de garantia especial Una escriptura de garantia especial és una escriptura en la qual el venedor d'una peça de propietat només garanteix els problemes o gravàcies en el títol de propietat que es va produir durant la seva propietat. És més comú amb béns immobles comercials. més Opinió del títol L’opinió del títol és una opinió legal que demostra la validesa de l’escriptura del títol sobre una propietat. més Enllaços de socis
Recomanat
Deixa El Teu Comentari