Principal » comerç algorítmic » Garantia del títol

Garantia del títol

comerç algorítmic : Garantia del títol
Què és la garantia del títol?

La garantia del títol és la garantia d'un venedor per a un comprador que el venedor té dret a transferir la propietat i ningú més té drets sobre la propietat. A més, es pot utilitzar una garantia de títol per garantir que cap altra part té drets d’autor, patent o marca registrada sobre la propietat transferida.

Comprensió de la garantia del títol

Una garantia formal del títol s’inclou en una escriptura de garantia, que s’utilitza per transferir propietats en una venda legalment. Aquest document garanteix que el venedor té el dret legal de transferir la propietat i que cap altra entitat, com el servei d’ingressos interns o un ex-cònjuge, no té cap garantia o reclama la propietat. La garantia de títol de l'escriptura de protecció protegeix els interessos del comprador i proporciona al comprador un recurs legal si posteriorment qualsevol entitat intenta presentar una reclamació sobre la propietat.

Altres tipus de gestions, com ara un acte de prescripció no ofereixen garantia de títol. No hi ha garantia d’un títol clar, però l’atorgant firma efectivament el seu interès per la propietat. Si posteriorment es produeixi una qüestió de propietat, la compra no disposaria de les proteccions que concediria una garantia de títol.

Com s’utilitza una garantia del títol per confirmar una transacció

La garantia del títol és automàtica en la majoria de vendes, però si el venedor actua com a representant, no hi pot haver cap garantia de títol. Aquesta situació pot sorgir en una subhasta, en una venda d’un xerife o en una venda immobiliària. En aquests casos, la persona que ven la propietat no és la seva propietària i, per tant, pot no ser conscient dels drets de cap altra entitat sobre aquesta propietat.

La garantia del títol pot proporcionar al comprador un recurs legal per demandar al venedor si hi ha alguna reclamació o problema adjunt a la propietat. Per exemple, un hereu d'un propietari anterior pot presentar una reclamació no resolta sobre la propietat que no va ser coneguda pel venedor. El comprador podria intentar litigi per no només recuperar els diners que van aportar a la compra juntament amb danys i perjudicis.

Altres riscos per completar una transacció poden incloure disputes en curs sobre els límits que defineixen la propietat. Els propietaris dels béns immobles adjacents poden reclamar que les línies immobiliàries difereixen del que el venedor va presentar al comprador. Podrien existir fiances per a factures i impostos impagats que compliquin encara més la transacció.

Si la propietat està completament lliure de deterioraments i la propietat està establerta correctament, la propietat té un títol clar i el venedor pot oferir una garantia de títol sense cap tipus de gravamen.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Què és una actuació de garantia? Una escriptura de garantia és una transferència de títol en què el venedor es compromet al comprador que la propietat és propietat lliure i lliure de totes les garanties. més Cerca de títols Definició Una cerca de títols és la recerca de registres públics per determinar la propietat legal d’una propietat i esbrinar quines reclamacions hi ha sobre la propietat. més Assegurança sobre el títol Títol d'assegurança que protegeix el titular de pèrdues o danys per motius de garantia, gravàcies o defectes en el títol o propietat real d'una propietat. més Certificat de títol: què heu de saber Un certificat de títol és un document emès per l'estat o municipal que identifica el propietari o propietaris de béns personals o reals. Un certificat de títol proporciona proves documentals del dret de propietat principalment per a béns immobles. més Escriptura de garantia especial Una escriptura de garantia especial és una escriptura en la qual el venedor d'una peça de propietat només garanteix els problemes o gravàcies en el títol de propietat que es va produir durant la seva propietat. És més comú amb béns immobles comercials. més Acta de Quitclaim Una escriptura de quitclaim allibera l'interès d'una persona en una propietat sense fer constar la naturalesa de l'interès o dels drets de la persona i sense cap garantia de propietat. més Enllaços de socis
Recomanat
Deixa El Teu Comentari