Principal » comerç algorítmic » Definició del tribunal de prova

Definició del tribunal de prova

comerç algorítmic : Definició del tribunal de prova
Què és el Tribunal de Probabilitat?

Els tribunals de prova són un segment del sistema judicial que tracta principalment qüestions com testaments, finques, conservatoris i tutelles, així com el compromís de persones amb malalties mentals amb institucions destinades a ajudar-les. Quan es contesten testaments, per exemple, el tribunal de prova és el responsable de pronunciar-se sobre l’autenticitat del document i l’estabilitat mental de la persona que el va signar. El tribunal també decideix qui rep quina part dels béns del decedent, en funció de les instruccions del testament o, excepte aquesta, altres lleis vigents.

Comprensió del Tribunal de Probats

La funció del tribunal recrutat és assegurar-se que es paguen els deutes de la persona morta i es destinen els actius als beneficiaris correctes. El terme prova es fa servir per descriure el procés legal que gestiona els actius i passius deixats per una persona recentment morta. La probatòria té múltiples facultats perquè cobreix el procés legal general de fer front als actius i deutes de la persona morta, al tribunal que gestiona el procés i a la distribució real dels actius.

Els estats individuals disposen de tribunals de prova especialitzada. Alguns estats no l’anomenen tribunal de prova, sinó que es refereixen a això com a cort del subrogat, tribunal d’orfe o tribunal de cancelleria.

Compres per emportar

  • El tribunal probatori tracta assumptes legals com estaments, tuteles i testaments.
  • Els advocats dependents se solen contractar per gestionar i navegar pels jutjats de prova.
  • Es pot requerir un tribunal de prova amb o sense testament.

El Procés del Tribunal de Probats

El procés d’instrucció condicional s’inicia quan una persona presenta una petició de prova amb el sistema judicial judicial de l’estat. Aquesta petició és presentada normalment per un membre de la família del difunt o per un designador de la voluntat del difunt. A continuació, el jutjat de prova emet una ordre que nomena a una persona com a executor o administrador de la finca del difunt. L’executor o administrador és responsable d’assignar la finca del difunt als beneficiaris adequats, entre altres funcions administratives. Sovint es contracta un advocat provat per ajudar a abordar les complexitats de la llibertat provisional.

Tribunal de Probabilitat amb testament

Quan una persona mor, el tribunal probatori determina si aquesta persona va deixar enrere testament. En cas afirmatiu, el tribunal comprova la voluntat, és a dir, que estudia la validesa del propi testament. Si la voluntat és vàlida, el tribunal probatori nomena un executor per destinar els béns de la persona morta als beneficiaris adequats. Si la voluntat no és vàlida o si es contesta, el tribunal revisa i decideix l'assumpte.

Tribunal de probats sense voluntat

Quan una persona mor sense voluntat, el tribunal de prova assigna els béns de la persona al seu parent proper. Aquesta és coneguda com a llei de la successió d’intestats i descriu la barreja d’assignació entre cònjuges supervivents, néts, germans, pares, ties i oncles.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Representant personal Definició Un representant personal és l'executor o administrador de la propietat d'una persona morta i serveix com a fiduciari dels beneficiaris de la finca. més Última Voluntat i Testament Una última voluntat i testament és un document legal que comunica els desitjos finals d’una persona, com a propietats i dependents. més Planificació immobiliària La planificació immobiliària és la preparació de tasques que serveixen per gestionar la base d’actius d’un individu en cas d’incapacitació o mort. més Què és un probat? Una prova és el procés legal en què es revisa una voluntat per determinar si és vàlida i autèntica. més Intestat Intestat es refereix a morir sense voluntat legal. Quan una persona mor en estat intestinal, la determinació de la distribució dels béns del difunt passa a ser responsabilitat d'un tribunal provocatori. més administrador Un administrador és una persona designada per un tribunal que gestiona tots els assumptes financers restants per una decisió durant la prova. més Enllaços de socis
Recomanat
Deixa El Teu Comentari