Principal » comerç algorítmic » Certificat de Torrens

Certificat de Torrens

comerç algorítmic : Certificat de Torrens
Què és el certificat de Torrens

Un certificat de Torrens és un document emès en un nombre reduït d’estats que assigna propietat inaccessible de béns immobles al propietari registrat. El certificat pretén actuar com a autoritat definitiva sobre el títol d'una propietat. La supremacia legal del document fa que l’enregistrament d’actes sigui necessari. El registre d’escriptures és la pràctica actual i estàndard en les transaccions immobiliàries. A vegades, el certificat de Torrens es denomina certificat de títol.

Certificat Torrens per baixar

El certificat Torrens es va originar al sud d’Austràlia a la dècada de 1850. Sir Robert Torrens, buscant simplificar i facilitar les vendes de terres, va crear un sistema en el qual un certificat de títol atorgaria la propietat al seu titular. Aquest certificat s'havia d'emetre a un comprador després d'una cerca de la història legal de la propietat per un registrador del govern i proporcionaria als futurs compradors un historial indiscutible de propietat.

Qualsevol possible reclamant d’una propietat que no figura al certificat de Torrens, per molt legítima que fos la seva reclamació, es veuria obligat a sol·licitar un fons d’indemnització del govern per a una indemnització. El sistema Torrens inclou una pòlissa d’assegurança patrocinada pel govern per resoldre disputes sobre títols, en lloc de l’assegurança de títol privat que es requereix per a la venda d’immobles actuals.

El sistema Torrens es va estendre per tota la Commonwealth britànica i als Estats Units a finals del segle XIX, però avui dia està en ús limitat. Als Estats Units, continua sent una alternativa opcional al sistema d’enregistrament d’actes en 10 estats.

Avui, un certificat Torrens semblaria a un títol automobilístic emès per una DMV local. Llista els detalls físics de la propietat en qüestió, com ara límits, servituds o drets de manera, així com el nom i les adreces dels propietaris particulars o corporatius i dels titulars de propietat civil.

El sistema de certificats de Torrens vers el registre d’actes

A diferència del sistema Torrens, el sistema de gravació manté tots els registres d'una propietat en un centre municipal de compensació, sovint un registrador comarcal. En el sistema de registre, sovint es coneix com a "propietat abstracta" del terreny sobre el resum que ostenta una autoritat municipal. Qualsevol transferència de propietat en aquest sistema requereix una cerca exhaustiva que, idealment, revelaria qualsevol irregularitat en la història de la propietat. Al llarg del final del segle XIX i principis del XX, la gravació de les actes va ser molt menys centralitzada i automatitzada del que és actual. Sir Torrens pretenia que el seu sistema facilités les transaccions en aquestes condicions.

El certificat en acció de Torrens

El litigi de Torrens ara és poc freqüent, però com a cas Hawaii del 2010 es demostra la supremacia del certificat en la resolució de disputes. En aquest cas, l'estat de Hawaii va reclamar la propietat de drets subterranis i geotèrmics associats a una propietat el títol del qual havia estat titular d'una propietat familiar que tenia previst subdividir la terra per a la seva revenda., que no va incloure la reivindicació de l'estat per aquests drets miners. En la disputa de 2010, el Tribunal de Terres es va pronunciar a favor de la finca, i va afirmar que el certificat Torrens, emès el 1938, impedia que l'Estat afirmés els drets sobre els actius subterranis a Hawaii.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Certificat de títol: què heu de saber Un certificat de títol és un document emès per l'estat o municipal que identifica el propietari o els propietaris de béns personals o reals. Un certificat de títol proporciona proves documentals del dret de propietat principalment per a béns immobles. més Encàrrec Una obligació és una reclamació contra una propietat, afectant sovint la seva transferibilitat o restringint-ne l’ús, per part d’una part que no n’és propietària. més Comprendre el núvol del títol Un núvol del títol és qualsevol document o gravat que pugui invalidar un títol a una propietat real o fer que el títol sigui dubtós. més Introducció al registre de fets El registre d’escriptures es refereix al dipositari per al manteniment de registres d’escriptures immobiliàries, certificats de naixement i altres documents. més Abstract of Title El resum de Títol és el registre legal històric resum d'una peça de propietat. més Títol dolent Un títol que no concedeix la propietat al seu titular per problemes legals o financers no satisfets s’anomena títol dolent. més Enllaços de socis
Recomanat
Deixa El Teu Comentari