Principal » corredors » Difusió de sol·licitud d’ofertes

Difusió de sol·licitud d’ofertes

corredors : Difusió de sol·licitud d’ofertes
Què és un diferencial de sol·licitud d’ofertes?

Una difusió de l’oferta és la quantitat per la qual el preu sol·licitat supera el preu d’oferta d’un actiu al mercat. L’intercanvi d’oferta-sol·licitud és essencialment la diferència entre el preu més alt que un comprador està disposat a pagar per un bé i el preu més baix que un venedor està disposat a acceptar. Una persona que vulgui vendre rebrà el preu de l’oferta mentre que un que vulgui comprar pagarà el preu demanat.

1:24

Difusió de sol·licitud d’ofertes

Comprendre la difusió de l’oferta i la sol·licitud

Un preu dels títols és la percepció que té el mercat del seu valor en qualsevol moment i és únic. Per entendre per què hi ha una " oferta " i una " pregunta " cal tenir en compte els dos principals actors en qualsevol operació de mercat, és a dir, la prenedor de preus (comerciant) i fabricant del mercat (contrapartida).

El fabricant del mercat, generalment corredors financers, difon (oferta - preu - pregunta) el preu per a la seguretat en què transita el prenedor. El diferencial és el cost de la transacció. Els prenedors de preus compren al preu sol·licitat i venen al preu de l'oferta, però el fabricant del mercat compra al preu de l'oferta i ven al preu sol·licitat. Per als fabricants del mercat, el model de compra de vendes baixes per aconseguir un benefici està satisfet. Això és el que signifiquen les corredories financeres quan afirmen que els seus ingressos provenen de comerciants "que superen el diferencial".

La difusió de les ofertes és el reflex de l'oferta i la demanda d'un determinat actiu. L’oferta representa la demanda i la sol·licitud representa l’oferta d’un actiu. La profunditat de les "ofertes" i les "sol·licituds" pot tenir un impacte significatiu en la difusió de les ofertes i les sol·licituds, fent que s'ampliï significativament si una supera a l'altra o si no són robustes. Els fabricants i operadors del mercat guanyen diners mitjançant la explotació de la distribució de l'oferta i la profunditat de les ofertes i demanen netejar la diferència.

Compres per emportar

  • L’intercanvi d’oferta-sol·licitud és essencialment la diferència entre el preu més alt que un comprador està disposat a pagar per un bé i el preu més baix que un venedor està disposat a acceptar.
  • El diferencial és el cost de la transacció. Els prenedors de preus compren al preu sol·licitat i venen al preu de l'oferta, però el fabricant del mercat compra al preu de l'oferta i ven al preu sol·licitat.
  • L’oferta representa la demanda i la sol·licitud representa l’oferta d’un actiu.
  • La difusió de les ofertes és la mesura de facto de la liquiditat del mercat.

Relació de la difusió de l’oferta-sol·licitud amb la liquiditat

La mida de la difusió de l’oferta d’oferta d’un actiu a un altre difereix principalment a causa de la diferència de liquiditat de cada actiu. La difusió de les ofertes és la mesura de facto de la liquiditat del mercat. Alguns mercats són més líquids que d’altres i això s’hauria de reflectir en els seus intervals inferiors. Essencialment, els iniciadors de transaccions (prenedors de preus) demanen liquiditat mentre que les contrapartes (fabricants del mercat) subministren liquiditat.

Per exemple, es considera que la moneda és l’actiu més líquid del món i la difusió de l’oferta en el mercat de divises és una de les més petites (cent per cent); és a dir, la propagació es pot mesurar en fraccions de centaus. D'altra banda, els actius menys líquids, com ara les existències de petits fons, poden tenir propòsits equivalents a l'1 o 2% del preu més baix de l'actiu.

Exemple de difusió d’oferta-oferta

Si el preu de l’oferta per a una acció és de 19 dòlars i el preu de sol·licitud per a les mateixes accions és de 20 dòlars, el marge d’oferta per a l’acció en qüestió és d’1 €. L’interès d’oferta-sol·licitud també es pot indicar en termes percentuals; es calcula habitualment com a percentatge del preu més baix de venda o el preu. Per a l'estoc de l'exemple anterior, el marge d'oferta de sol·licitud en termes percentuals es calcularà en $ 1 dividit per 20 dòlars (el repartiment d'ofertes de sol·licitud dividit pel preu més baix) per obtenir un diferencial d'oferta de sol·licitud del 5% ($ 1 / 20 x 100 dòlars). Aquesta diferència es tancaria si un comprador potencial s’oferís a comprar les accions a un preu més alt o si un venedor potencial s’oferís a vendre les accions a un preu més baix.

Elements del diferencial d’oferta-sol·licitud

Alguns dels elements clau per a la difusió de l’oferta-oferta inclouen un mercat altament líquid per a qualsevol seguretat per tal d’assegurar un punt de sortida ideal per a obtenir un benefici. En segon lloc, hi hauria d’haver una mica de fricció en l’oferta i la demanda d’aquesta seguretat per tal de crear una difusió. Els comerciants haurien d’utilitzar una comanda límit més que una comanda de mercat; és a dir, que el comerciant ha de decidir el punt d’entrada perquè no perdi l’oportunitat de difusió. Hi ha un cost relacionat amb el repartiment d’oferta-sol·licitud, ja que es realitzen dues operacions simultàniament. Finalment, les operacions de difusió de les ofertes es poden fer en la majoria de tipus de valors, els més populars són divises i mercaderies.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Definició d’oferta i sol·licitud El terme “oferta i pregunta” fa referència a una cotització de preus bidireccional que indica el millor preu al qual es pot vendre i comprar una garantia en un moment determinat. més La mida de la pregunta Pregunta és la quantitat de seguretat que un fabricant del mercat ofereix per vendre al preu sol·licitat. més Touchline Touchline és el preu més alt que un comprador d'una determinada seguretat està disposat a pagar i el preu més baix al qual un venedor està disposat a vendre. més Explicació de l’oferta: incloent i fora Una oferta és una oferta feta per un inversor, comerciant o distribuïdor per comprar una seguretat que estipuli el preu i la quantitat que el comprador està disposat a comprar. més Què és una cotització? La cotització és un terme comú que fa referència al preu més alt d’una oferta per a una fiança o a una mercaderia i al preu de demanda més baix disponible per al mateix actiu. més Preu d’oferta Definició El preu d’oferta és el preu que un comprador està disposat a pagar per una garantia. més Enllaços de socis
Recomanat
Deixa El Teu Comentari