Principal » comerç algorítmic » Límit agregat de responsabilitat

Límit agregat de responsabilitat

comerç algorítmic : Límit agregat de responsabilitat
Què és el límit general de responsabilitat general?

La responsabilitat límit general general fa referència a la quantitat de diners que l’assegurador pot estar obligat a pagar a una persona assegurada durant un període determinat. Els contractes de responsabilitat general comercial (CGL) i les asseguradores professionals de responsabilitat general citen en detall aquests límits generals generals.

Comprensió del límit agregat de responsabilitat

El límit general global es concreta en el contracte d'assegurança i se situa en el nombre de pèrdues cobertes que pagarà l'asseguradora. Els límits agregats formen part de les polítiques d’assegurança de responsabilitat general comercial (CGL) i de les assegurances de responsabilitat general professional. Les pòlisses d’assegurança limiten no només la quantitat que pagaran per un sol incident; però el límit global de la responsabilitat és el límit per a tot el termini de la pòlissa, que normalment és d’un any. Si el prenedor de l'assegurança presenta reclamacions suficients per assolir el límit global, és efectivament poc assegurat.

Una pòlissa d’assegurança pot tenir diversos tipus de límits diferents. Un límit general de responsabilitat s'aplica a tot tipus de reclamacions de responsabilitat que cobreix la pòlissa, com ara danys patrimonials, danys corporals, danys personals i publicitaris. S’aplica un límit d’ocurrència a cada incident pel qual l’assegurat presenti una reclamació. Un límit de despesa mèdica limita quant pagarà l’asseguradora per les factures mèdiques d’un demandant.

Compres per emportar

  • El límit general de responsabilitat es refereix a la quantitat de diners que un assegurador pot pagar a un prenedor durant un període determinat.
  • Aquests límits es troben en els contractes de responsabilitat general comercial (CGL) i en les pòlisses d’assegurança de responsabilitat general professional.
  • El límit global de responsabilitat representa el límit de pagaments de totes i totes les reclamacions de tot el termini de la pòlissa.

El límit general general: un concepte crític

Un límit general agregat és un terme crucial en l'assegurança CGL, i és igualment crític que un prenedor ho entengui. El límit general general estableix un límit màxim en l’obligació de l’asseguradora de pagar els danys patrimonials, lesions físiques, les despeses mèdiques, els plets, etc., que poden sorgir durant la vigència de la pòlissa d’assegurança. La cobertura també pagarà qualsevol reclamació, pèrdua i demanda en la qual estigui involucrat el prenedor de la pòlissa fins que arribi al límit global. Un cop el prenedor ha superat el límit global general, l'empresa CGL no està obligada a compensar pèrdues, costos de litigi o reclamacions.

Per a una empresa que vulgui adquirir una assegurança, la pregunta es converteix en quanta assegurança és suficient. Es tracta d’un acte d’equilibri entre els límits de compra que abastarien el pitjor dels casos o optar pel costat curt, on hi ha el risc d’esgotar les vostres polítiques. Si s’esgoten les vostres polítiques, podríeu cobrir les reclamacions vosaltres mateixos. El repte per a moltes empreses és tenir capital suficient per adquirir límits adequats. Per tant, si esteu assegurant un negoci amb diversos empleats, podria tenir sentit afegir cobertura addicional de paraigües.

Igual que altres entitats comercials, les companyies asseguradores també corren riscos. L’objectiu d’una companyia d’assegurances és oferir-vos la protecció que necessiteu per al vostre negoci, tot limitant els vostres riscos. Aquí, l’agregat general pot ajudar a equilibrar els riscos de l’asseguradora amb l’ajut de la protecció assegurada.

Si sou un empresari, optar per la pòlissa d’assegurança amb un límit de responsabilitat global més elevat pot ajudar a reduir els vostres riscos.

Com funciona el límit agregat de responsabilitat?

Els fabricants que produeixen productes en massa tenen un gran potencial de vestits de classe, com ho fan els metges. Suposem que la pòlissa d’assegurança de responsabilitat professional d’un metge té uns límits d’1 milió de dòlars per incident i un límit de responsabilitat total de 2 milions de dòlars a l’any. Si aquest metge ha estat demandat dues vegades en un any de pòlissa i perd dues vegades, i cada vegada, el demandant rep un milió de dòlars en danys, el metge haurà d'esperar que no hi hagi una tercera vegada el límit anual de 2 milions de dòlars de la seva política. la responsabilitat s'ha exhaurit.

El metge no tindrà cap cobertura addicional fins al proper exercici. D’aquesta manera, tot i que l’assegurança de responsabilitat civil protegeix els prenedors d’assegurança, els proporciona un incentiu per no ser demandats, ja que hi ha límits a la seva cobertura. Aquests límits també protegeixen les companyies d’assegurances contra pèrdues il·limitades, que al seu torn les ajuda a mantenir-se en el negoci.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

L’assegurança de responsabilitat general comercial (CGL) L’assegurança de responsabilitat general comercial (CGL) proporciona cobertura a una empresa per reclamacions causades per les operacions, productes o instal·lacions del negoci. més Comprensió de l'assegurança de responsabilitat civil L'assegurança de responsabilitat civil proporciona a l'assegurat protecció contra reclamacions derivades de lesions i danys a persones i / o béns. més Assegurança de responsabilitat civil de garatge L’assegurança de responsabilitat civil del garatge és comprada per concessionaris d’automòbils i tallers de reparació per tal de cobrir els danys a la propietat i lesions físiques derivades de les operacions. més Funcionament de la cobertura de responsabilitat creuada La cobertura de responsabilitat creuada és un aval per a pòlisses d’assegurança que cobreix diverses parts i en què una part demanda una altra part pel mateix contracte. més L'assegurança Mundial d'Assegurances Mundials és una pòlissa de responsabilitat comercial que proporciona una cobertura global més estesa en cas que el prenedor de la demanda sigui demandat a qualsevol part del món. més Assegurança de responsabilitat endarrerida L’assegurança de responsabilitat endarrerida ofereix una cobertura per una reclamació que es va produir abans de la compra de la pòlissa d’assegurança. més Enllaços de socis
Recomanat
Deixa El Teu Comentari