Principal » corredors » Què és la titulització?

Què és la titulització?

corredors : Què és la titulització?

La titulització és el procés d’aconseguir un bé il·legítim, o un grup d’actius, i mitjançant l’enginyeria financera, transformant-lo (o ells) en una seguretat. La frase deriva "cadena alimentària de carteració", popularitzada per la pel·lícula "Inside Job" sobre la crisi financera del 2007-2008, descriu el procés pel qual grups d'aquests actius líquids (normalment deutes) són envasats, comprats, titulitzats i venuts als inversors.

Un exemple típic de titulització és la seguretat garantida per una hipoteca (MBS), un tipus de seguretat garantida per actius que es garanteix amb una col·lecció d’hipoteques. Publicada per primera vegada el 1968, aquesta tàctica va comportar innovacions com les obligacions hipotecàries garantides (OCM), que van aparèixer per primera vegada el 1983. MBS va arribar a ser extremadament comú a mitjans dels anys noranta. El procés funciona de la manera següent.

Forjant una cadena alimentària de valorització

El primer pas de la cadena comença amb el senzill procés de sol·licitud d’hipoteques en bancs comercials, propietaris d’habitatges o propietats. L’entitat financera regulada i autoritzada origina els préstecs, garantits per reclamacions contra les diverses propietats que adquireixen els hipotecaris. Les notes hipotecàries (reclamacions sobre dòlars futurs) són actius per als prestadors, però aquests actius tenen un clar risc de contrapartida. El prestatari podria fallar en pagar el préstec i, per tant, els bancs solen vendre notes en efectiu.

Això comporta el segon gran enllaç de la cadena: les hipoteques individuals s’agrupen en un grup hipotecari, que es manté en la confiança com a garantia per a un MBS. L’MBS pot ser emès per una companyia financera de tercers, com ara una gran empresa bancària d’inversions, o pel mateix banc que va originar les hipoteques en primer lloc. Els títols garantits per hipoteca també són emesos per agregadors com Fannie Mae o Freddie Mac.

1:46

Titularització

Independentment, el resultat és el mateix: Es crea una nova seguretat, avalada per les reclamacions contra el patrimoni dels hipotecaris. Les accions d’aquesta garantia es poden vendre als participants del mercat hipotecari secundari. Aquest mercat és extremadament gran, proporcionant una quantitat important de liquiditat al grup d’hipoteques, que d’altra manera seria bastant líquid pel seu compte. (Per a una parada única sobre hipoteques subprime, mercat secundari i distribució de subprime, consulteu la funció hipotecària Subprime .)

Hi ha diversos tipus de MBS: pass-throughs, una varietat senzilla en què es recullen i transmeten pagaments hipotecaris als inversors i les OCM. Les OCM descomponen el conjunt de la hipoteca en diverses parts diferents, denominades tranques. D’aquesta manera es difon el risc d’impagament, similar al que funciona la diversificació estàndard de la cartera. Els trams es poden estructurar en pràcticament qualsevol forma que l'emissor consideri adequat, permetent adaptar un sol MBS per a diversos perfils de tolerància al risc.

Els fons de pensions solen invertir en valors avalats amb hipoteques amb un alt crèdit, mentre que els fons de cobertura buscaran rendiments més alts invertint en aquells amb qualificacions de crèdit baixes. En qualsevol cas, els inversors rebrien una quantitat proporcional dels pagaments de la hipoteca com a retorn de la seva inversió, el lligam final de la cadena.

Per obtenir més informació sobre les finances estructurades, consulteu el benefici del deute hipotecari amb MBS .

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.
Recomanat
Deixa El Teu Comentari