Principal » comerç algorítmic » Com es beneficien les empreses dels intercanvis de tipus d’interès?

Com es beneficien les empreses dels intercanvis de tipus d’interès?

comerç algorítmic : Com es beneficien les empreses dels intercanvis de tipus d’interès?

En el seu nucli central, els intercanvis de tipus d'interès són un instrument derivat basat en la premissa de l'avantatge comparatiu. Per veure com beneficien els intercanvis de tipus d’interès d’ambdues parts, intenteu comprendre els beneficis del comerç en una configuració macro i després apliqueu aquestes lliçons a les transaccions de microintercanvi.

Hi ha altres avantatges possibles (podrien existir asimetries d’informació en els mercats de capital o bé, ambdues parts poden tenir perfils de risc diferents), però els beneficis més habituals es deriven d’avantatges comparatius en diferents mercats de crèdit.

Quin és l’avantatge comparatiu?

L’avantatge comparatiu fa referència a la capacitat d’una entitat de produir un bé o servei a un cost d’oportunitat inferior que una altra entitat. Aquesta idea està centrada en l'eficiència relativa, no en l'eficiència absoluta.

Penseu en l’exemple següent: durant una sola hora de treball, Tom pot plantar cinc arbres o 10 arbustos. Durant la mateixa hora de treball, Jerry pot plantar dos arbres o vuit arbustos. Tom és absolutament més eficient que Jerry en plantar qualsevol tipus de planta.

Tanmateix, per cada matoll que planta Tom, renuncia a la meitat d’un arbre (el seu cost d’oportunitat); Jerry només ha de sacrificar la quarta part d’un arbre per plantar un arbust. Jerry és relativament més eficient en plantar arbustos que en Tom. Aquest és l'avantatge comparatiu de Jerry.

Suposem que Tom planti un arbre per a Jerry a canvi que Jerry planti tres arbustos per a ell. Per si sol, Tom normalment hauria de renunciar a un arbre i mig per plantar tres arbustos. Mentrestant, Jerry hauria de renunciar a quatre matolls per plantar un arbre pel seu compte. En especialitzar-se i comercialitzar, ambdues parts es beneficien.

Avantatge comparatiu en els intercanvis de tipus d'interès

Ara, per exemple, feu la versió més senzilla d’un intercanvi de tipus d’interès. Una part cotitza pagaments d’interès de tipus fix a canvi de pagaments d’interès de tipus variable a una altra part. Cadascun dels quals demostra un avantatge comparatiu en un mercat de crèdit determinat.

Per exemple, una empresa amb una qualificació creditícia més elevada paga menys per recaptar fons en termes idèntics que una empresa amb menys acreditació. La prima de préstec pagada per l’empresa amb qualificació inferior és superior en relació amb els préstecs de tipus d’interès fix que en els préstecs de tipus variable.

Tot i que l’empresa amb una qualificació creditícia més elevada podria obtenir termes inferiors tant en mercats de tipus fix com en tipus variable, només té un avantatge comparatiu en un d’ells. Suposem que la Companyia AA pot agafar en préstec als mercats de tipus fix al 10 per cent o el LIBOR a sis mesos a LIBOR + 0, 35 per cent. L’empresa BBB pot prestar préstecs fixos a l’11, 25 per cent o el LIBOR a sis mesos + un per cent.

Ambdues empreses voldrien agafar en préstec 10 milions de dòlars durant deu anys. Un swap mutuament rendible es pot negociar de la següent manera: L’empresa AA es presta a una taxa fixa del 10% i BBB es presta a LIBOR + un per cent. L’empresa AA accepta pagar els interessos BBB a l’apartament LIBOR de sis mesos (no + un per cent) i rep una taxa fixa del 9, 9 per cent a canvi.

L’efecte net és que la Companyia AA està prestant en préstec a LIBOR + 0, 1 per cent, o un 0, 25 per cent menys que si passés directament a prestadors de tipus variable. L’empresa BBB està prestant, netament, una taxa fixa del 10, 9 per cent (el percentatge a LIBOR i el 9, 9 per cent a AA), que és un 0, 35 per cent menys que un préstec fix directe. En aquest exemple, les dues empreses han arbitrat les seves diferències de costos d’oportunitat relatius.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.
Recomanat
Deixa El Teu Comentari