Principal » corredors » És millor utilitzar anàlisis fonamentals, anàlisis tècniques o anàlisis quantitatives per avaluar inversions a llarg termini?

És millor utilitzar anàlisis fonamentals, anàlisis tècniques o anàlisis quantitatives per avaluar inversions a llarg termini?

corredors : És millor utilitzar anàlisis fonamentals, anàlisis tècniques o anàlisis quantitatives per avaluar inversions a llarg termini?

Els mètodes més habituals que utilitzen els inversors per analitzar els beneficis i els riscos associats a les inversions a llarg termini al mercat de valors inclouen l’anàlisi fonamental, l’anàlisi tècnica i l’anàlisi quantitativa. Heus aquí un resum dels tres.

Anàlisi Fonamental

La majoria dels inversors que volen avaluar les decisions d’inversió a llarg termini comencen amb una anàlisi fonamental d’una empresa, d’un estoc individual o del mercat en general. L’anàlisi fonamental és el procés de mesura del valor intrínsec d’una seguretat avaluant tots els aspectes d’una empresa o mercat. Els actius materials que inclouen terres, equipaments o edificis que té una empresa es revisen en combinació amb actius intangibles com ara marques, patents, marca o propietat intel·lectual.

A l’hora d’avaluar l’àmbit més ampli del mercat de valors, els inversors utilitzen anàlisis fonamentals per revisar els factors econòmics, inclosa la fortalesa global de l’economia i les condicions específiques del sector de la indústria.

L’anàlisi fonamental dóna lloc a un valor assignat a la seguretat en revisió que es compara amb el preu actual de la seguretat. Els inversors utilitzen la comparació per determinar si una inversió a llarg termini val la pena comprar-ne perquè està infravalorada o si val la pena vendre-la perquè està sobrevalorada.

Anàlisi tècnica

El procés d'avaluació de valors mitjançant estadístiques es coneix com a anàlisi tècnica. Els analistes i els inversors utilitzen dades sobre l'activitat del mercat com ara rendiments històrics, preus de les accions i volum de negociacions per representar gràfics en el moviment de valors. Tot i que l’anàlisi fonamental intenta mostrar el valor intrínsec d’una seguretat o d’un mercat específic, les dades tècniques tenen la finalitat de proporcionar una visió de l’activitat futura dels valors o del mercat en conjunt. Els inversors i analistes que utilitzen anàlisis tècniques senten fermament que el rendiment futur es pot determinar revisant els patrons basats en dades de rendiment anteriors.

L’anàlisi tècnica utilitza dades de períodes curts de temps per desenvolupar els patrons utilitzats per predir valors o moviment del mercat, mentre que l’anàlisi fonamental es basa en informació que abasta anys. A causa de la curta durada de la recollida de dades en anàlisi tècnica, els inversors solen utilitzar aquest mètode més en la negociació a curt termini. No obstant això, l’anàlisi tècnica pot ser una eina beneficiosa per avaluar inversions a llarg termini quan es combina amb l’anàlisi fonamental.

Anàlisi quantitativa

L'avaluació del rendiment històric d'una empresa o mercat ampli es fa sovint mitjançant anàlisis quantitatives. Els inversors realitzen anàlisis quantitatius mitjançant càlculs de relació financera senzills, com ara resultats per acció (EPS) o càlculs més complexos com el flux de caixa descomptat (DCF).

Els resultats de l’anàlisi quantitativa proporcionen coneixement de la valoració o el rendiment històric d’una determinada seguretat o mercat. Però l’anàlisi quantitativa no s’utilitza sovint com a mètode autònom per avaluar inversions a llarg termini. En canvi, l’anàlisi quantitativa s’utilitza conjuntament amb l’anàlisi fonamental i tècnica per determinar els possibles avantatges i riscos de les decisions d’inversió.

La línia de fons

L’anàlisi fonamental s’utilitza més sovint per determinar la qualitat de les inversions a llarg termini en una àmplia gamma de valors i mercats, mentre que l’anàlisi tècnica s’utilitza més en la revisió de decisions d’inversions a curt termini, com ara la negociació activa d’accions. Els inversors utilitzen anàlisis quantitatius per avaluar l'estabilitat financera d'una empresa.

Si bé alguns inversors prefereixen l'ús d'un mètode d'anàlisi únic per avaluar inversions a llarg termini, la combinació d'anàlisi fonamental, tècnica i quantitativa és la més beneficiosa.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.
Recomanat
Deixa El Teu Comentari